seslaami2020

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Dato og påmelding kommer i november - klikk her

 

Protokoll

Møte nr 04-2014

Styremøte den 23.sept 2014 kl 18.00på Jåttå vgs

Fra styret:   Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Siri Pettersen Robberstad, Johnny Andre Garstad

Meldt forfall:      

Sak 01-14 Gjennomgang forrige møte. Ok. Siri legger dagens refert på hjemmesiden

Sak 02-14 Økonomi: 

Beholdning pr dato kr 714.000. Ubetalt kontigent pr 30.9.14 avskrives som tap.Medlemmet slettes. Dette vil gjelde ca 80 stk av 740 medlemmer

Sak 03-14 Hjemmesiden - Turrennklubben.no:

Siri jobber fortsatt for å få lagt inn rabattavtaler. Fakt vedr webannonser må sendes ut.

Sak 04-14 Sesilåmi – evaluering 2014

Formann Harald møtte på Sesi-komiteens evalueringsmøte. Sistnevnte tok en stor grad av sjølkritikk for årets renn. Neste Sesilåmi er 14.mars 2015. Else Jonnie kontakter utleiere i Setesdalen for leieavtale vedr overnatting 2015.  

Sak 05-14 Marcialonga 2014

Antall utvidet til 100 personer. Turen er fulltegnet.          

Sak 06-14 Vasaloppet 2015

Turen er fulltegnet.

Sak 07-14 Årshjul

Det legges inn datoer for styremøter i årshjulet. Det sendes evnt ny info vedr årshjul som tekst på epost til Else Jonnie.

Sak 08-14 Temakveld 6.11.14

Fredrik Aukland kommer.Harald legger invitasjon på hjemmeside ultimo okt. Vi serverer pizza og beregner kr 100 i inngangspenger. Harald kontakter Tengesdal Sport som vil vise nytt på skifronten. Alt. 2 hvis nei fra Tengesdal er One Way.

Sak 09-14 Årsmøte

Dato for årsmøte blir ons 19. nov 2014 kl 19,00 på Jåttå VGS. Else Jonnie sender valginfo til valgkomiteen. Invitasjon til årsmøte sendes som nyhetsbrev sist i okt. Årsmelding og regnskap legges inn på hjemmeside 30.okt 2014. 

Sak 10-14 Eventuelt:

Turrennkarusellens renn 2015 blir Birken. Vi arr i samarbeid med PWT full hotellpakke fra fred til søndag. Dette kommer i tillegg til Lars Madland sitt noe kortere og rimeligere alternativ. Klubben er åpen for å annonsere for Lars sitt opplegg på vår hjemmeside.

                              

                       Neste styremøte 28.10.2014 kl 18,00 på Jåttå vgs.

                              

Sandnes den 23.9. 2014

Turennklubben i Rogaland

Else Jonnie Trones Bråstein - sekr