seslaami2020

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Dato og påmelding kommer i november - klikk her

Protokoll

Møte nr 02-2014

Styremøte den 18. febr 2014 kl 19.00 på Jåttå vgs.

Fra styret:     Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland,  Nils Bøe, Else Jonnie Trones Bråstein, Johnny Andre Garstad

Meldt forfall:  Siri Pettersen Robberstad

Sak 01-14    Gjennomgang forrige møte

Gjennomgang ved Harald.   Ok. Siri legger referat på hjemmeside.

Sak 02-14   Økonomi

                   Pr 31.12.13 Beh ca kr 600'                       

Sak 03-14   Hjemmesiden - Turrennklubben.no

Siri konf Arild for å få lagt inn rabattavtaler. Fanen «Bli medlem» kan gjerne ha en skuff under som heter «medlemsfordeler»

Sak 04-14    Sesilåmi

Vi har på hånd ca 200 stk overnattinger. Pr dato ca 80 påmeldte. Else Jonnie finner bussguider og inviterer disse til møte sammen med Harald, Johnny Andre, sjåfør Wilhelm, Finnøy Buss sjef Bjørn Joakimsen og meg selv.

Sak 05-14    Svalbard 2014

                    Planlegging i rute. PWT kontaktes for evnt restplasser.             

Sak 06-14   Turrenn utland 2014 - 2015

                   Marcialonga ble vellykket gjennomført. Vasaloppet 2.mars er fulltegnet.

                   Marcialonga 2015 har Turrennklubben reservert 60 senger. Harald jobber aktivt for å                     få hånd om flere plasser.

Sak 07-14   Årshjul

                   Styret fyller inn aktiviteter og returnerer til Else Jonnie

Sak 08-14   Ådneram

                   Bodil har med regnskap vedr turen til neste møte.

Sak 09-14  Skiteknikkurs

                   Ny dato 1 & 2 mars. Påmelding til Nils. Følge opp avtale vedr 2013 – fakturert 2 dgr

Sak 10-14  Løypeavgift

                   Det ble vedtatt å bevilge kr 50.000 til løypeavgift. Beløpet utbetales over 5 år med

                   kr 10.000,- pr år. Årets andel utbetales omg. Videre er forfall primo jan i 2015- 16-                      17- 18.

 

Sak 10-14   Eventuelt:                      

                       

                     Neste styremøte 1. april 2014 på Jåttå vgs.

                       

Sandnes den 18. februar 2014

Turennklubben i Rogaland

Else Jonnie Trones Bråstein - sekr