seslaami2020

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Dato og påmelding kommer i november - klikk her

Protokoll

Møte nr 05-2013

Styremøte den 15.okt 2013 kl 18,00 på Jåttå vgs

Fra styret:        Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland , Siri Pettersen Robberstad, Nils Bøe, Else Jonnie Trones Bråstein, Johnny Andre Garstad

Meldt forfall:  

Sak 01-13       Gjennomgang forrige møte

Gjennomgang ved Harald.   Ok. Siri legger referat på hjemmeside.

Sak 02-13       Økonomi

                        Bodil følger opp og fullfører klubbens foretaksregistrering.

                        Else Jonnie konf Jostein Tunheim vedr beløpets størrelse for Skifondet 2013

                        Bodil avslutter regnskap pr 20.10.2013

Sak 03-13       Hjemmesiden - Turrennklubben.no

Pris for logo/annonse på heimeside ble korrigert ti kr 2,000 i 2014. Periode er 1.1 – 31.12. Annonsemøte resulterte i at25 stk forespørsler blir sendt ut, fordelt på styremedlemmene.

Sak 04-13       Sesilåmi

Det er pr dato avtalt 100 stk overnattinger, mest på rom. I tillegg kommer inntil 100 sengeplasser på KVS. Alle som sover «Oppe i dalen» spiser på KVS som i 2013.

Sak 05-13       Svalbard 2014

                        Planlegging i rute. PWT er turansvarlig. Fortsatt få ledige plasser.

Sak 06-13          Turrenn utland 2014

                        Vasaloppet med 40 plasser og Marcia med 60 plasser er fulltegnet.

Sak 07-13       Temakveld 6.nov kl 18,00

                        Det er påmeldt nær 100 medlemmer til temakveld med Anders Aukland. Kr 100 betales kontant for mat. Det serveres pizza og kaffe. Styret møter kl 17,30

Sak 08-13       Årsmøte på Jåttå vgs 26.nov

                        Else Jonnie sender ut møteinnkalling ca 5.nov. Årsmelding og regnskap legges på hjemmeside samtidig. Else Jonnie bestiller og henter frukt. Harald ordner kaffe.

Sak 09-13       Nytt medlemsregister

                        Klubben har kjøpt nytt nettbasert medlemsregister hos STYREWEB. Else Jonnie og Arild har testet og funnet at det passer godt til vårt formål. Epost-funksjon fungerer utmerket
                       og fakturering taes i bruk for kontingent i 2014.

Sak 10-13       Eventuelt:

                        Arild kom som avtalt kl 19,30 og ga råd og hjelp vedr hjemmeside og medlemsregister

                        Neste styremøte, dato ikke fastsatt, på Jåttå vgs.

                       

Sandnes den 15.okt 2013

Turennklubben i Rogaland

Else Jonnie Trones Bråstein - sekr