seslaami2020

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Dato og påmelding kommer i november - klikk her

Protokoll

Møte nr 04-2013

Styremøte den 27.aug 2013 kl 18,00 på Jåttå vgs

Fra styret: Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland , Siri Pettersen Robberstad, Nils Bøe, Else Jonnie Trones Bråstein, Johnny Andre Garstad

Meldt forfall:

Sak 01-13  Gjennomgang forrige møte

Gjennomgang ved Harald.   Ok. Siri legger referat på hjemmeside.

Sak 02-13 Økonomi

Saldo pr dato 666`. Bodil følger opp og fullfører klubbens foretaksregistrering.

Bodil lager oppstilling på tidligere utbetalinger til klubbens reiseledere.

Sak 03-13 Hjemmesiden - Turrennklubben.no

Pris for logo/annonse på heimeside skal være kr 2,500 i 2014. Periode er 1.1 – 31.12

Det settes av første time på styremøte 15.10. til annonsearbeid.

Sak 04-13 Hyttene på Sinnes

Turrennklubben inngår IKKE ny leieavtale vedr GP-hyttene på Sinnes grunnet for høye røde tall, lite benyttet og for tungt å administrere. Nils informerer Geir Helge.

Sak 05-13  Sesilåmi

Boreal skylder fortsatt for overnatting til sjåførene vedr 2013.

Sesilåmi 2014 avvikles lørdag 22.mars. Else Jonnie kontakter Marit Brokke for å få bekreftet tidligere avtale om overnatt 2014. Avtale med busselskap er signert.

Sak 06-13 Svalbard 2014

Planlegging i rute. PWT er turansvarlig. Fortsatt 10 ledige plasser.

Sak 07-13 Turrenn utland 2014

Vasaloppet med 40 plasser og Marcia med 60 plasser er fulltegnet. Vasaloppet går fra              fred til mandag. Harald informerer påmeldte deltakere.

Sak 08-13 Nytt medlemsregister

Medlemsregisteret vårt er foreldet. Det vedtas å kjøpe nytt, nettbasert register. Webansvarlig Arild Toft sjekker alternative løsninger. Systemet må på plass snarest  da dagens register er ute av drift for tiden.

Sak 09-13Eventuelt:

Harald kontakter Ørjan vedr pris på treningspakke,barmark i sept og skiteknikk i febr

Siri avtaler dato for barmarktrening med Ørjan.

Temakveld som før i nov 2013 på Jåttå VGS. Aktuell foredragsholder må finnes.

Årsmøte dato fastsettes til 26. nov 2013 kl 19,00 på Jåttå vgs.

 

Neste styremøte 15.okt 2013 kl7,30 på Jåttå vgs. MERK TIDEN

Arild inviteres til møte kl 19,30.

 

Sandnes den 27.aug 2013

Turennklubben i Rogaland