seslaami2020

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Dato og påmelding kommer i november - klikk her

Protokoll

Møte nr 02-2015

Styremøte den 17. mars 2015 kl 18,00 på Jåttå VGS

Fra styret:        Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Siri Pettersen Robberstad

Meldt forfall:   Johnny Andre Garstad

Sak 01-15Gjennomgang forrige møte

         Gjennomgang ved Harald.   Ok.  Siri legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-15       Økonomi

                        Beholdning dd kr 723 000,-

Sak 03-15       Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                        Formann Harald oppdaterer vedr turer 2016.

Sak 04-15       Sesilåmi 2015

        Else Jonnie sender ut info om betaling kr 500,- pr seng til overnattere 2015. Harald sjekker om mulighet for hytter ved startområdet i 2016.

Sak 05-15       Marcialonga 2015

                        Opplegg for tur 2015 fungerte tilnærmet perfekt. Gjentas i 2016 for 100 stk.

Sak 06-15       Vasaloppet 2015

                        Fint opplegg som gjentas i 2016.

Sak 07-15      Birken

                        Det er påmeldt 21 stk og det er fortsatt ledige plasser. Pris fred-søn er kr 5.500,-

Sak 08-15       Årshjul

                        Ingen nye rutiner. Evnt ny info vedr årshjul sendes som tekst på epost til Else Jonnie.

Sak 09-15       Styreweb

                        Harald lager grupperinger vedr reiser i 2016

Sak 10-15       Ådneram

                        Gjennomgår oppleget på neste møte da Johnny Andre mangler på møtet.

Sak 11-15       PWT avtale

                        Harald kontakter advokat for å sette opp vårt forslag til avtale. Avtalen godkjennes av styret før den presenteres for PWT.

Sak 12-15       Annonser på hjemmeside

                        Fordeling av arbeidsoppgaver vedr annonser på webside 2015.  Godkjente annonser presenteres på neste møte.

Sak 12-15       Eventuelt

                        Neste styremøte 19. mai 2015 kl 18,00 på Jåttå vgs. PWT avtale og Webannonser på hjemmeside blir hovedsaker.

                       

    Sandnes den 17.3.2015

   Turennklubben i Rogaland

        Else Jonnie Trones Bråstein - sekr