seslaami2020

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Dato og påmelding kommer i november - klikk her

Protokoll Møte nr 01-2015, Styremøte den 20. jan 2015 kl 18,00 på Jåttå VGS

Fra styret: Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Siri Pettersen Robberstad, Johnny Andre Garstad

Meldt forfall:

Sak 01-15 Gjennomgang forrige møte

Gjennomgang ved Harald. Ok. Siri legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-15 Økonomi

Sak 03-15 Hjemmesiden - Turrennklubben.no

Turrennklubben har etablert Facebook. Medlemmer kan her legge inn meldinger etc.

Sak 04-15 Sesilåmi 2015

Turrennklubben har hånd om 3 hytter a 8 personer ved start. Disse er tildelt de eldste av klubbens medlemmer. Kristin Sveen hos Aftenbladet kan kontaktes for mulig busseter til Setesdalen.

Sak 05-15 Marcialonga 2015

Turen er fulltegnet.

Sak 06-15 Vasaloppet 2015

Turen er fulltegnet. Medlemmmer må følge med på webside om evnt avbestillinger.

Sak 07-15 Birken

Det er påmeldt 22 stk og det er fortsatt ledige plasser. Pris fred-søn er kr 5.500,-

Sak 08-15 Årshjul

Evnt ny info vedr årshjul sendes som tekst på epost til Else Jonnie.

Sak 09-15 Styreweb

Else Jonnie gikk gjennom div bruksområder til øvrig styre.

Sak 10-15 Ådneram

41 stk deltok på samlingen. Betalingsordning via hjemmesiden fungerte godt og gjentas i 2015. Innleid skiinstruksjon sløyfes i 2015.

Sak 11-15 Skiteknikkurs 22. febr.

Nils har overordnet ansvar for arrangement, men øvrige styre hjelper til om mulig.

Sak 12-15 Eventuelt

Neste styremøte 10. mars 2015 kl 18,00 på Jåttå vgs. PWT avtale og Webannonser på hjemmeside blir hovedsaker.

Sandnes den 20.01.2015 Turennklubben Rogaland Else Jonnie Trones Bråstein - sekr