seslaami2020

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Dato og påmelding kommer i november - klikk her

Protokoll

Møte nr 05-2014

Styremøte den 04.nov 2014 kl 18,00på Jåttå vgs

Fra styret:        Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Siri Pettersen Robberstad, Johnny Andre Garstad

Meldt forfall:  

Sak 01-14       Gjennomgang forrige møte

   Gjennomgang ved Harald.   Ok. Siri legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-14       Økonomi

                       Bodil presenterte regnskap 2014 med resultat kr 54,264,-. Budsjett 2015 -kr 9,000,-.

Sak 03-14       Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                       Rabattavtaler er lagt inn på webside under fanen «Klubben- rabattavtaler»

Sak 04-14       Sesilåmi – evaluering 2014

                       Sesilåmikomiteen vil organisere overnatting-og busspakke 2015. Som følge derav vedtok styret å avvikle ordningen med overnatting og buss som Turrennklubben har

                       organisert i mange år. Vedtaket sendes ut som nyhetsbrev til medlemmene og det legges ut på websiden.

Sak 05-14       Marcialonga 2015

                       Turen er fulltegnet. Medlemmmer må følge med på webside om evnt avbestillinger.

Sak 06-14      Vasaloppet 2015

                       Turen er fulltegnet. Medlemmmer må følge med på webside om evnt avbestillinger.

Sak 07-14      Birken

                       Det er fortsatt ledige plasser. Pris for tur fred-søn er kr 5.500,-

Sak 08-14      Årshjul

                       Evnt ny info vedr årshjul sendes som tekst på epost til Else Jonnie.

Sak 09-14      Temakveld 6.11.14

                       Fredrik Aukland kommer. Bodil overfører kr 10,000 til Aukland. Harald bestiller pizza. Nils henter Aukland. Else Jonnie kjøper bokgave. Mikal Tengesdal viser nytt på skifronten           

Sak 10-14       Årsmøte

                        Else Jonnie bestiller frukt hos Proservice.

 Sak 11-14      Styreweb:

                       Else Jonnie avtaler med Geir Ove Styreweb om levering av løsning for å bestille turer.

Sak 12-14       PWT avtale

                       Turrennklubben har gjort avtale med om provisjon for reiser som klubben arranger gjennom PWT. Dette skal gjelde fra og med 2016.

Sak 13-14       Skiteknikk kurs

                       Turrennklubben vedtok å gjøre avtale med Ørjan om teknikkurs i febr 2015 og barmank- og rulleskikurs til høsten.

Sak 14-14       Eventuelt

                        Bodil og Else Jonnie orienterer seg med banken vedr bruk av autogiro

                        Neste styremøte 06.jan 2015 kl 18,00 på Jåttå vgs.

                       

Sandnes den 04.11. 2014

Turennklubben i Rogaland

Else Jonnie Trones Bråstein - sekr