seslaami2020

Bestilling åpner 01.12 transport (link)
Bestilling åpner 01.12 overnatting (link)

familietur 2020

Påmeldingen åpner 01.12.21 - klikk her

Fødselsdagen til turrennklubben er 22.11.78. Da ble det første konstituerende styremøte holdt på Lura Turistheim med 40 deltakere, selv om det allerede hadde eksistert et interimsstyre en god tid.
Det var altså Magne Westerheim som var den første formann - og far til klubben.
Hva var ideen bak det hele spør vi Magne Westerheim?

Jeg drev sportsbutikk den gangen, og var spesielt glad i å gå på ski. I forbindelse med OL i Innsbruck 1976, ble jeg invitert nedover av Johan Bauman og Odd Seim Haugen til et turrenn i syd Tyskland (Kønig Ludwig Lauf). Det fasinerte meg så pass at jeg bestemte meg til å arrangere fellesturer til slike skisamlinger i inn og utland, en turrennklubb for å skape et miljø på tvers av andre idrettgrener.
Vi var enda i begynnelsen av glassfiberskienes revulusjonstid og folk var nyfikne på det nye. Det var lett å verve medlemmer. Vi var faktisk oppe i 400 en tid.
Den første utenlandsturen ble arrangert allerede i 1978 til Amerikanske Birkebeineren, men da var jeg alene. Året etter ble det også arrangert Amerika tur. Både Vasaloppet og Amerikanske Birkebeineren sto på programmet. Elleve personer fra Rogaland reiste "over there" og slo seg sammen med en annen flokk på 40 stykker fra Østlandet. Samme året reiste fire stykker til Finlandialoppet. Det var "World loppet" trofeet folk var ute etter. Ni approberte renn måtte man ha for å titulere seg med "World loppet racer" nå er det ti.
Første man som greide det i klubben var Kjell Erik Lima fra Gjesdal. Bare 73 før ham, i hele verden, hadde klart kravene.
Vi startet tidlig opp med lysløypa på Nedrebø, og kjøpte oss snøscooter for innsamlede midler. Etter hvert fikk vi dratt i gang Fjellmarsjen og Dyranutløpet.
Naturlig nok var vi sterkt engasjert i Sesilåmi allerede fra starten, og har vært med i arrangementet siden.
Turrennklubben er i grunnen blitt det den var tiltenkt å være

Da Magne pakket ned skiene i 1980, og ikke ville være formann lenger, sto Otto Emilsen fram og overtok formannshvervet. Hva sitter du igjen med av minner fra din formannstid Otto?

Jeg tenker først på den entusiasmen og den sportslige gleden vi hadde sammen. Noen tok det veldig alvorlig når de kastet seg ut i sporet, andre var mer avslappet. Suksessen med "Skispor" som vi sådde sporen til (det første bladet kom ut i desember 1982).
Ski-samlingene på Ådneram startet også opp i 1982. Det var først en familiesamling, den første Weekend i januar, deretter en racer samling helgen etter. Begge samlingene ble meget vellykte, selv om det til tider var ugyselig vær.
Reisevirksomheten til utlandet lå på et høyt nivå, men prestasjonene var varierende.
Sesilåmi turene over fjellet, både fram og tilbake, er noe vi aldri glemmer - og møtene på Eiken.
Årsmøtene på Tou -kantinen med Bjørge Lillelien og Ivar Formo må vi ikke glemme.
Sist men ikke minst, det at vi fikk samlet skiinteresserte i alle aldre og fra begge kjønn, er noe å se tilbake på med glede.