seslaami2020

Bestilling åpner 01.12 transport (link)
Bestilling åpner 01.12 overnatting (link)

familietur 2020

Påmeldingen åpner 01.12.21 - klikk her

Årsmøte
19. november 2018
på Gamlaverket, Sandnes

 

Saksliste:

 

1. Åpning ved formann Johnny Andre Garstad
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Valg
7. Skifondet sin beretning og regnskap
8. Behandling av innkomne forslag

 

 

1

 Årsberetning 2018

 

Styret har i 2018 bestått av:

 

Formann: Johnny Andre Garstad
Kasserer: Bodil Skadsem Høiland
Sekretær: Else Jonnie Trones Bråstein
Styremedlemmer: Nils Bøe
Olav Hagland
Ulf Olsen

Revisor: Johannes Helland

Valgkomite: Leder Harald Krohn-Pettersen
Sverre Vatland
Carl Petter Osmundsen

__________ // __________ // __________ // __________ // __________ // __________

Fondskomité: Leder Jostein Tunheim
Gunnar Eiterjord
Eirik Larsson

Redaktør web: Johnny Andre Garstad

Reisekomite: Nils Bøe

__________ // __________ // __________ // __________ // __________ // __________

 

Æresmedlemmer: Kjellaug Lund
Sverre Vatland
Magne Westerheim
Svein Gloslie
Lars Ove Lund
Else Jonnie Trones Bråstein

 

2

Årsberetning 2018:
Et godt arbeidsår er over for TURRENNKLUBBEN ROGALAND. Aktivitetene er avviklet innenfor de rammer som ble besluttet på siste årsmøte.
Det har i løpet av året vært avholdt 6 styremøter og årsmøte 19. november 2018.

Økonomi:
Turrennklubben Rogaland har i år hatt positiv, men beskjeden økonomisk utvikling i regnskapsperioden som går fra 15.10.2017 til 15.10.2018. Resultat før finans viser et overskudd på kr. 36.950,-
Likviditeten er god. Det er budsjettert med et underskudd på kr. 30.000,- for neste periode 2018/2019.

Sesilåmi:
Ulf Olsen har i år vært Turrennklubben sin representant i hovedstyret til Sesilåmikomitéen. Styret har høstet god erfaring med å være representert i Sesi-komitéen og derved ha et medlem med i organet hvor beslutninger vedr Sesilåmi blir fattet.
Turrennklubben organiserte også i år transport og overnatting . Vi overnattet ca 85 personer på hhvis Brokke og Setesdal Hotell, Bygland. Vi hadde 3 busser, 2 til overnattingssted og en transportbuss. Frafjord Bilruter kjørte bussene til alles tilfredshet.

Sandnes Arena - rulleskianlegg i Melshei:
Turrennklubben er inne på eiersiden med andel aksjekapital på kr 75,000. I tillegg til aksjekapitalen
har Turrennklubben støttet planlagt bygg med kr 50.000,-.
I 2018 har Turrennklubben deltatt på styremøtene som har vært. I tillegg har vi blitt med i en «Økonomi og sponsorgruppe» som ble opprettet i vår. Vi var også med på stand under årets Blink-festival. I oktober var vi to fra TRK som var med på et informasjonsmøte, hvor alle medlemmene i eierklubbene var inviterte for å få en oversikt over prosessen så langt og veien videre. Herunder planer for fellesbygget.
Styret i Turrennklubben har vedtatt, sammen med de andre eierklubbene, å yte bidrag til driftsutgifter i inntil tre år med kr 15.000,- pr år.
Ellers kan det nevnes at vi har fast treningstid i rulleskiløypa onsdager kl 18-20. Som medeier i anlegget har medlemmene i Turrennklubbem fri tilgang til rulleskiløypa alle dagene hele året bortsett fra ved noen få tilfeller som blir informert på hjemmesiden (f.eks. når anlegget er utleid og ved konkurranser). Dette vil kun gjelde få dager, og det vil bli informert på hjemmesiden til Sandnes Arenawww.sandnesarena.no.
Johnny Garstad er vår representant.

Aktiviteter i 2018:
DATO AKTIVITET LEDER
19.-21. jan Familieskisamling på Ådneram Johnny
28.jan Tur til Marcialonga Olav
20.febr Skiteknikk-kurs, instruktør Audun Laugaland Nils
03.febr Tur til Toblac Nils
04.mar Tur til Vasaloppet Nils
10.mar Sesilåmi Else Jonnie
08. nov Temakveld med Anders og Fredrik Aukland Johnny/Else Jonnie
19. nov Årsmøte Styret

Hjemmesiden www.turrennklubben.no :
Ansvarlig redaktør er Johnny Andre Garstad. WEB- ansvarlig er Arild Toft.

3

 

Fellestrening:
Barmarkstrening hver mandag kl 18:00 ved Ullanhaugtårnet, Sørmarka. Leder er Siri Pettersen Robberstad. Les mer på www.turrennklubben.no
Turrennkarusellen:
Første renn var i 2010. Her er oversikt over rennene som har vært:
Nr ÅRSTALL NAVN LAND
1 2010 Marcialonga Italia
2 2011 Tartu Maraton Estland
3 2012 Transjurasienne Frankrike
4 2013 Dolomitten Lauf Østerrike
5 2014 Svalbard Maraton Norge
6 2015 Birkebeinerrennet Norge
7 2016 Sesilåmi Norge
8 2017 Toblac Italia
9 2018 Vasaloppet Sverige

 

Turrennklubbens Skifond- tildeling i 2018:
I 2017 gikk tildelingen kr 10.000,- til Suldal IL ski jr. Det ble på årsmøtet besluttet å heve den årlige tildelingen med kr 5.000,- og er da fra og med 2018 på kr 15.000,-. Tildelingen for 2018 blir gjort uken før årsmøtet og kunngjøres på årsmøtet.

Valg 2018

Styreverv som er på valg på årsmøtet 2018:
Formann: Johnny Andre Garstad på valg (1år)
Styremedlemmer: Olav Hagland på valg (2år)
Ulf Olsen på valg (2år)

Revisor: Johannes Helland på valg (1år)

Valgkomitè: Sverre Vatland på valg (2år)

Medlemmene i fondskomiteen velges for tre år om gangen, en representant skiftes ut hvert år.

Fondskomitè: Gunnar Eiterjord på valg (3år)

Stavanger den 19.nov 2018

Johnny André Garstad Bodil Skadsem Høiland Else Jonnie Trones Bråstein

Nils Bøe Olav Hagland Ulf Olsen