seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Årsmøte 15. november 2016

Saksliste: 

 1. Åpning ved formann Harald Krohn-Pettersen

 2. Valg av møteleder og referent

 3. Godkjenning av dagsorden

 4. Årsberetning

 5. Regnskap

 6. Valg

 7. Skifondet sin beretning og regnskap

 8. Behandling av innkomne forslag

  Årsberetning 2016

  Styret har i 2016 bestått av:

   

                     Formann:                      Harald Krohn-Pettersen

                     Kasserer:                      Bodil Skadsem Høiland

                     Sekretær:                      Else Jonnie Trones Bråstein

                     Styremedlemmer:        Nils Bøe

                                                           Siri Pettersen Robberstad

                                                           Johnny Andre Garstad

                     Revisor:                        Bjarne Asheim

                     Valgkomite:                 Leder Ivar Kloster

                                                           Sverre Vatland

                                                           Johannes Helland

                    

  __________ // __________ // __________ // __________ // __________ // __________

                          Fondskomité:             Leder Jostein Tunheim

                                                              Gunnar Eiterjord

                                                              Anne Østbø Frafjord

                         

                          Redaktør web:            Siri Pettersen Robberstad

                                                                        

                          Reisekomite:               Leder Harald Krohn-Pettersen

                                                               Nils Bøe

         __________ // __________ // __________ // __________ // __________ // __________

  Æresmedlemmer:                                     Kjellaug Lund

                                                                      Sverre Vatland

                                                                      Magne Westerheim

                                                                      Svein Gloslie

                                                                      Lars Ove Lund

                                                                      Else Jonnie Trones Bråstein

  Årsberetning 2016:

  Et godt arbeidsår er over for TURRENNKLUBBEN ROGALAND. Aktivitetene er avviklet innenfor de rammer som ble besluttet på siste årsmøte.

  Det har i løpet av året vært avholdt 5 styremøter og årsmøte 24. november 2015.

  Økonomi:

Turrennklubben Rogaland har i år hatt positiv, men beskjeden økonomisk utvikling i regnskapsperioden som går fra 01.10.2015 til 15.10.2016. Resultat før finans viser et overskudd på kr. 65,925,-

Likviditeten er god. Det er budsjettert med et overskudd på kr. 20.000,- for neste periode 2017.

Sesilåmikomiteen:

Formann Harald Krohn-Pettersen er Turrennklubben sin faste representant i hovedstyret til Sesilåmikomitéen. Styret har høstet god erfaring med å være representert i Sesi-komitéen og derved ha et medlem med i organet hvor beslutninger vedr Sesilåmi blir fattet.

Sandnes Arena - rulleskianlegg i Melshei:

Et samlet årsmøte stemte i 2015 ja for at Turrennklubben går inn med andel av egenkapital på

kr 75.000,-. Turrennklubben har en representant i Sandnes Arena sitt styre. Johnny Garstad møter .

Aktiviteter i 2016:

 

DATO AKTIVITET
22.-24. januar Familieskisamling på Ådneram
31. januar Tur til Marcialonga
13. februar Skiteknikk-kurs ved Ørjan Ravndal
06. mars Tur til Vasaloppet
12. mars Sesilåmi
19. mars Tur til Birkebeinerrennet
10. november Temakveld med Thor Gootaas

 

Øvrige aktiviteter i arbeidsåret 2015– 2016

 

Hjemmesiden www.turrennklubben.no :

Ansvarlig redaktør er Siri Pettersen Robberstad og medarbeider Harald Krohn-Pettersen. WEB- ansvarlig er Arild Toft.

Fellestrening:

Barmarkstrening hver mandag kl 18:00 ved Ullanhaugtårnet, Sørmarka. Leder er Siri Pettersen Robberstad. Les mer på www.turrennklubben.no

Styrketrening på Arena:

Første trening var 16. desember 2015 med 20 stk som møtte. 10 kvelder totalt i des, jan og febr med godt oppmøte.

 

Turrennkarusellen:

Første renn var i 2010. Her er oversikt over rennene som har vært:

NR ÅRSTALL NAVN LAND
1 2010 Marcialonga Italia
2 2011 Tartu Maraton Estland
3 2012 Transjurasienne Frankrike
4 2013 Dolomitten Lauf Østerrike
5 2014 Svalbard Maraton Norge
6 2015 Birkebeinerrennet Norge
7 2016 Sesilåmi Norge

Turrennklubbens Skifond- tildeling i 2015/2016:

Skifondets tildeling i 2015 pål kr 10.000,- ble delt mellom Sauda Idrettslag og Stavanger Skiklubb med kr 5.000,- til hver. I 2016 går tildelingen til ?.

 

 

Valg 2016

 

Styreverv som er på valg på årsmøtet 2016:

 

            Formann:                     Harald Krohn-Pettersen                      på valg (1år)

            Styremedlem:              Johnny André Garstad                        på valg (2år)

            Styremedlem:              Siri Pettersen Robberstad                   på valg (2år)

            Revisor:                        Bjarne Asheim                                    på valg (1år)

            Valgkomitè:                  Leder Ivar Kloster                               på valg (2år)

                                                Sverre Vatland                                    på valg (2år)

                                                                      

Medlemmene i fondskomiteen velges for tre år om gangen, med en representant som skiftes ut hvert år.

            Fondskomitè:              Anne Østbø Frafjord                            på valg (3år)

                                                          

 

Stavanger den 15.nov 2016

Harald Krohn-Pettersen Bodil Skadsem Høiland Else Jonnie Trones Bråstein
     
Johnny André Garstad Nils Bøe Siri Pettersen Robbersta