Sesilåmi 2019

sesi 2019

Bestill - transport (link) / info (link)
Bestill - overnatting (link)

Familietur 2019

familietur2019a

Påmelding for Familieturen 2019 er nå stengt.

Protokoll
Møte nr 03-2017

 

Styremøte den 06. mars 2017 kl 17.00 i Seilforeningens lokale, Jåttåvågen

Fra styret: Harald Krohn-Pettersen, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Johnny Andre Garstad, Olav Hagland

Meldt forfall: Bodil Skadsem Høiland,

Spesielt invitert: Bjørn Joakimsen og en kontordame fra Finnøy Buss

 

Sak 01-17 Sesilåmi. Planlegging av transport og overnatting
Opplegg for overnatting ble gjennomgått av Else Jonnie.
Opplegg for transport med buss fra Stavanger/Sandnes til Setesdal ble gjennomgått ned til minste detalj. Joakimsen gjorde nødvendige notater for videre formidling til bussjåfører. Else Jonnie ga detaljert, skriftlig info for den enkelte buss til Joakimsen. Disse skal gis videre til sjåførene. Plakater med nummer og ankomststed for den enkelte buss ble levert Joakimsen.

Sak 02-17 Eventuelt

 

Sandnes den 06, mars 2017
Turennklubben Rogaland

 

Samarbeidspartnere

pwt

sira kvina

tengesdal2

lmr

rogaland

belltech

hetland

magneten

bjelland1

kannik